År 2020 disputerade Kerstin Perski i performativa och mediala praktiker - inriktning opera.


Arbetet med att skapa nya operor tillsammans med såväl svenska, som danska, isländska och japanska, tonsättare ledde så småningom till en längtan att utveckla samarbetet. Hur kan arbetet mellan alla medverkande konstnärer bli mer sömlöst och mindre linjärt i skapandet av det allkonstverk som opera är? Och hur kan vi ta vara på de kraftfulla uttrycksmedlen hos sångarna samtidigt som vi skapar nya operor som känns angelägna idag? De frågorna ledde till att jag sökte en doktorandtjänst vid Stockholms Konstnärliga Högskola där jag år 2020 disputerade i konstnärlig forskning med avhandlingen ”Levandegörandets poetik. På spaning efter musikdramat Gränsland och transformationen av dramat via text, vokalt och instrumentalt agerande”. Erfarenheterna och metoderna från forskningen tar jag nu med mig och utvecklar i nya spännande samarbeten.